Quotations about:
    talent


Note not all quotations have been tagged, so Search may find additional quotes on this topic.


You were wrong to fault my body as weak
and effete; for if I am able to reason well,
this is superior to a muscular arm.

[τὸ δ᾽ἀσθενές µου καὶ τὸ θῆλυ σώµατος
κακῶς ἐµέµφθης· εἰ γὰρ εὖ φρονεῖν ἔχω,
κρεῖσσον τόδ᾽ἐστὶ καρτεροῦ βραχίονος.]

Euripides (485?-406? BC) Greek tragic dramatist
Antiope [Αντιοπη], frag. 199 (TGF, Kannicht) [Amphion/ΑΜΦΙΩΝ] (c. 410 BC) [tr. Will (2015)]
    (Source)

(Source (Greek)). Barnes frag. 22, Musgrave frag. 34. Alternate translations:

No right
Hast thou to censure this my frame as weak
And womanish, for if I am endued
With wisdom, that exceeds the nervous arm.
[tr. Wodhall (1809)]

You were wrong to censure my weak and effeminate body;
for if I can think soundly, this is stronger than a sturdy arm.
[tr. Collard (2004)]

 
Added on 6-Dec-22 | Last updated 6-Dec-22
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , ,
More quotes by Euripides

We are all such a waste of our potential, like three-way lamps using one-way bulbs.

Mignon McLaughlin (1913-1983) American journalist and author
The Neurotic’s Notebook, ch. 5 (1963)
    (Source)
 
Added on 21-Oct-21 | Last updated 10-Mar-22
Link to this post | No comments
Topics: , , , , ,
More quotes by McLaughlin, Mignon

Ordinary people think merely how they shall spend their time; a man of any talent tries to use it.

Arthur Schopenhauer (1788-1860) German philosopher
Parerga und Paralipomena [Appendices and Omissions], “The Wisdom of Life,” ch. 2 (1851) [tr. Saunders]
    (Source)
 
Added on 27-Sep-21 | Last updated 27-Sep-21
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , ,
More quotes by Schopenhauer, Arthur

Though great in all, thou seem’st averse to lend
Impartial audience to a faithful friend:
To gods and men thy matchless worth is known,
And every art of glorious war thy own;
But in cool thought and counsel to excel,
How widely differs this from warring well!
Content with what the bounteous gods have given,
Seek not alone to engross the gifts of heaven.
To some the powers of bloody war belong,
To some, sweet music, and the charm of song;
To few, and wondrous few, has Jove assigned
A wise, extensive, all-considering mind;
Their guardians these the nations round confess,
And towns and empires for their safety bless.

[Ἕκτορ ἀμήχανός ἐσσι παραρρητοῖσι πιθέσθαι.
οὕνεκά τοι περὶ δῶκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα
τοὔνεκα καὶ βουλῇ ἐθέλεις περιίδμεναι ἄλλων:
ἀλλ᾽ οὔ πως ἅμα πάντα δυνήσεαι αὐτὸς ἑλέσθαι.
ἄλλῳ μὲν γὰρ ἔδωκε θεὸς πολεμήϊα ἔργα,
ἄλλῳ δ᾽ ὀρχηστύν, ἑτέρῳ κίθαριν καὶ ἀοιδήν,
ἄλλῳ δ᾽ ἐν στήθεσσι τιθεῖ νόον εὐρύοπα Ζεὺς
ἐσθλόν, τοῦ δέ τε πολλοὶ ἐπαυρίσκοντ᾽ ἄνθρωποι,
καί τε πολέας ἐσάωσε, μάλιστα δὲ καὐτὸς ἀνέγνω.]

Homer (fl. 7th-8th C. BC) Greek author
The Iliad [Ἰλιάς], Book 13, l. 726ff (13.726) (c. 750 BC) [tr. Pope (1715-20)]
    (Source)

Polydamas, suggesting Hector accept counsel from others. Original Greek. Alt. trans.:

Hector, still impossible ’tis to pass
Good counsel upon you. But say some God prefers thy deeds,
In counsels wouldst thou pass us too? In all things none exceeds.
To some God gives the pow’r of war, to some the sleight to dance,
To some the art of instruments, some doth for voice advance;
And that far-seeing God grants some the wisdom of the mind,
Which no man can keep to himself, that, though but few can find,
Doth profit many, that preserves the public weal and state,
And that, who hath, he best can prize.
[tr. Chapman (1611), l. 646ff]

Hector! Thou ne’er canst listen to advice;
But think’st thou, that if heaven in feats of arms
Give thee pre-eminence, thou must excel
Therefore in council also all mankind?
No. All-sufficiency is not for thee.
To one, superior force in arms is given,
Skill to another in the graceful dance,
Sweet song and powers of music to a third,
And to a fourth loud-thundering Jove imparts
Wisdom, which profits many, and which saves
Whole cities oft, though reverenced but by few.
[tr. Cowper (1791), l. 877ff]

Hector, thou art impossible to be persuaded by advice. Because indeed a god hath given thee, above others, warlike deeds, for this reason dost thou also desire to be more skilled than others in counsel? But by no means canst thou thyself obtain all things at once. To one indeed hath the deity given warlike deeds; to another dancing; and to another the harp and singing. To another again far-sounding Jove implants a prudent mind in his bosom, of which many men reap the advantage, as it even preserves cities; and he himself who possesses it especially knows its value.
[tr. Buckley (1860)]

Hector, I know thee, how unapt thou art
To hearken to advice; because the Gods
Have giv’n thee to excel in warlike might,
Thou deemest thyself, in counsel too, supreme;
Yet every gift thou canst not so combine:
To one the Gods have granted warlike might,
To one the dance, to one the lyre and song;
While in another’s breast all-seeing Jove
Hath plac’d the spirit of wisdom, and a mind
Discerning, for the common good of all:
By him are states preserv’d; and he himself
Best knows the value of the precious gift.
[tr. Derby (1864)]

Hector, thou art hard to be persuaded by them that would counsel thee; for that god has given thee excellence in the works of war, therefore in council also thou art fain to excel other men in knowledge. But in nowise wilt thou be able to take everything on thyself. For to one man has god given for his portion the works of war, to another the dance, to another the lute and song, but in the heart of yet another hath far-seeing Zeus placed an excellent understanding, whereof many men get gain, yea he saveth many an one, and himself best knoweth it.
[tr. Leaf/Lang/Myers (1891)]

Hector, there is no persuading you to take advice. Because heaven has so richly endowed you with the arts of war, you think that you must therefore excel others in counsel; but you cannot thus claim preeminence in all things. Heaven has made one man an excellent soldier; of another it has made a dancer or a singer and player on the lyre; while yet in another Jove has implanted a wise understanding of which men reap fruit to the saving of many, and he himself knows more about it than any one.
[tr. Butler (1898)]

Hector, hard to deal with art thou, that thou shouldest hearken to words of persuasion. Forasmuch as god has given to thee as to none other works of war, therefore in counsel too art thou minded to have wisdom beyond all; but in no wise shalt thou be able of thine own self to compass all things. To one man hath God given works of war, to another the dance, to another the lyre and song, and in the breast of another Zeus, whose voice is borne afar, putteth a mind of understanding, wherefrom many men get profit, and many he saveth; but he knoweth it best himself.
[tr. Murray (1924)]

You are a hard man to persuade.
Zeus gave you mastery in arms; therefore
you think to excel in strategy as well.
And yet you cannot have all gifts at once.
Heaven gives one man skill in arms, another
skill in dancing, and a third man skill
at gittern-harp and song; but the Lord Zeus
who views the wide world has instilled clear thought
in yet another. By his aid men flourish,
and there are many he can save; he knows
better than any what his gift is worth.
[tr. Fitzgerald (1974)]

Impossible man! Won't you listen to reason?
Just because some god exalts you in battle
you think you can beat the rest at tactics too.
How can you hope to garner all the gifts at once?
One man is a splendid fighter -- a god has made him so --
one's a dancer, another skilled at lyre and song,
and deep in the next man's chest farseeing Zeus
plants the gift of judgment, good clear sense.
And many reap the benefits of that treasure:
troops of men he saves, as he himself knows best.
[tr. Fagles (1990), l. 839ff]

You are a difficult man to convince with words of persuasion,
Hektor--because god gave you war-deeds beyond others,
therefore in counsel as well as beyond others you wish to have wisdom.
But no way by yourself can you possibly have all together.
For it is true that the god gives war-deeds mainly to one man,
and to another the dance, to another the song and lyre-playing,
while in another man's bosom the lord wide-thundering Zeus puts
excellent wisdom, from which many people derive the advantage --
numerous men he saves, but himself best knows of its value.
[tr. Merrill (2007)]
 
Added on 6-Jan-21 | Last updated 1-Dec-21
Link to this post | No comments
Topics: , , , , ,
More quotes by Homer

You know what the greatest tragedy is in the whole world? … It’s all the people who never find out what it is they really want to do or what it is they’re really good at. It’s all the sons who become blacksmiths because their fathers were blacksmiths. It’s all the people who could be really fantastic flute players who grow old and die without ever seeing a musical instrument, so they become bad plowmen instead. It’s all the people with talents who never even find out. Maybe they are never even born in a time when it’s even possible to find out. It’s all the people who never get to know what it is that they can really be. It’s all the wasted chances.

Terry Pratchett (1948-2015) English author
Moving Pictures (1990)
 
Added on 15-Dec-20 | Last updated 15-Dec-20
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , ,
More quotes by Pratchett, Terry

If hard work is not another name for talent, it is the best possible substitute for it.

James A. Garfield (1831-1881) US President (1881), lawyer, lay preacher, educator
“College Education,” Speech, Western Reserve Eclectic Institute (Jun 1867)
    (Source)
 
Added on 31-Jul-20 | Last updated 31-Jul-20
Link to this post | No comments
Topics: , , , , ,
More quotes by Garfield, James A.

PHILINTE: A gentleman may be respected still,
Whether he writes a sonnet well or ill.
That I dislike his verse should not offend him;
In all that touches honor, I commend him;
He’s noble, brave, and virtuous — but I fear
He can’t in truth be called a sonneteer.”

On peut être honnête homme, et faire mal des vers,
Ce n’est point à l’honneur que touchent ces matières,
Je le tiens galant homme en toutes les manières,
Homme de qualité, de mérite et de cœur,
Tout ce qu’il vous plaira, mais fort méchant auteur.

Molière (1622-1673) French playwright, actor [stage name for Jean-Baptiste Poquelin]
Le Misanthrope, Act 4, sc. 1, ll. 1144-48 (1666) [tr. Wilbur (1954)]
    (Source)

Alt. trans.:
  • "A man can be a gentleman and make bad verses. Such matters do not touch his honor, and I hold him to be a gallant man in every other way; a man of quality, of courage, deserving of anything you please, but -- a bad writer." [tr. Wormeley (1894)]
  • "A man may be / A perfect gentleman, and write poor verse. / These matters do not raise the point of honor. / I hold him a true man in all respects, / Brave, worthy, noble, anything you will, / But still, a wretched writer." [tr. Page (1913)]
  • "Anyone may be an honorable man, and yet write verse badly." [Bartlett]
 
Added on 15-May-20 | Last updated 15-May-20
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , ,
More quotes by Moliere

His imagination resembled the wings of an ostrich. It enabled him to run, though not to soar. When he attempted the highest flights, he became ridiculous; but, while he remained in a lower region, he outstripped all competitors.

Thomas Babington Macaulay (1800-1859) English writer and politician
“John Dryden,” Edinburgh Review (Jan 1828)
    (Source)

Review of John Dryden, The Political Works of John Dryden (1826)
 
Added on 20-Feb-20 | Last updated 20-Feb-20
Link to this post | No comments
Topics: , , , , ,
More quotes by Macaulay, Thomas Babington

Talent is God-given; be humble. Fame is man-given; be thankful. Conceit is self-given; be careful.

John Wooden (1910-2010) American basketball player and coach
They Call Me Coach (1972)
    (Source)
 
Added on 4-Sep-18 | Last updated 4-Sep-18
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , , , ,
More quotes by Wooden, John

Vampire super-strength is a poor fit for many of the modern world’s problems — it really doesn’t help you fill in your time-sheet any faster — but when it comes to breaking damp-weakened wooden door frames it’s superb.

Charles "Charlie" Stross (b. 1964) British writer
The Nightmare Stacks (2016)
 
Added on 12-Sep-17 | Last updated 12-Sep-17
Link to this post | No comments
Topics: , , ,
More quotes by Stross, Charles

Ability is a poor man’s wealth.

Matthew Wren (1585-1667) English clergyman, bishop, scholar
(Attributed)

First found in Day's Collacon (1884).
 
Added on 11-Sep-17 | Last updated 11-Sep-17
Link to this post | 2 comments
Topics: , , , ,
More quotes by Wren, Matthew

I believe that happiness consists in having a destiny in keeping with our abilities. Our desires are things of the moment, often harmful even to ourselves; but our abilities are permanent, and their demands never cease.

Germaine de Staël (1766-1817) Swiss-French writer, woman of letters, critic, salonist [Anne Louise Germaine de Staël-Holstein, Madame de Staël, Madame Necker]
Reflections on Suicide (1813)
    (Source)
 
Added on 21-Aug-17 | Last updated 21-Aug-17
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , , , , , ,
More quotes by De Stael, Germaine

Ability is not something to be saved, like money, in the hope that you can draw interest on it. The interest comes from the spending. Unused ability, like unused muscles, will atrophy.

Eleanor Roosevelt (1884-1962) First Lady of the US (1933-45), politician, diplomat, activist
Tomorrow Is Now (1963)
    (Source)
 
Added on 14-Aug-17 | Last updated 14-Aug-17
Link to this post | No comments
Topics: , , , , ,
More quotes by Roosevelt, Eleanor

There is only one proof of ability — action.

[Für das Können gibt es nur einen Beweis: das Tun.]

Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916) Austrian writer
Aphorisms [Aphorismen], No. 91 (1880) [tr. Wister (1883)]
    (Source)

(Source (German)). Alternate translation:

There is only one proof of ability: doing it.
[tr. Scrase/Mieder (1994)]

 
Added on 7-Aug-17 | Last updated 21-Sep-22
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , , ,
More quotes by Ebner-Eschenbach, Marie von

Native ability without education is like a tree which bears no fruit.

Aristippus of Cyrene (c. 435 – c. 356 BC) Cyrenaic philosopher, Hedonist
(Attributed)

Quoted in Edward Parsons Day, Day’s Collacon: An Encyclopaedia of Prose Quotations (1884). Not found in original source material.
 
Added on 17-Jul-17 | Last updated 17-Jul-17
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , ,
More quotes by Aristippus of Cyrene

The greatest evil which fortune can inflict on men is to endow them with small talents and great ambition.

Luc de Clapiers, Marquis de Vauvenargues (1715-1747) French moralist, essayist, soldier
Reflections and Maxims [Réflexions et maximes], #562 [tr. Stevens] (1746)
    (Source)
 
Added on 14-Jun-17 | Last updated 14-Jun-17
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , , , ,
More quotes by Vauvenargues, Luc de

A talent forms itself in solitude,
A character amid the stream of life.

[Es bildet ein Talent sich in der Stille,
Sich ein Charakter in dem Strom der Welt.]

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) German poet, statesman, scientist
Torquato Tasso, Act 1, sc. 2, ll. 304-305 [Leonora] (1790) [tr. Ryder (1993)]
    (Source)

(Source (German)). Alternate translations:

  • "A talent doth in stillness form itself -- / A character on life's unquiet stream." [tr. Des Voeux (1827)]
  • "Talents are nurtured best in solitude, -- / A character on life's tempestuous sea." [tr. Swanwick (1843)]
  • "Man's talent ripens in tranquility, / His character in battling with the world." [tr. Cartwright (1861)]
  • "A talent in tranquility is formed, / A character in the turbulence of affairs." [tr. Hamburger (20th C)]
  • "Talent develops in quiet places, / Character in the full current of human life."
  • Talents are best nurtured in solitude; / Character is best formed in the stormy billows of the world.
  • "Genius is formed in quiet, / Character in the stream of human life."
 
Added on 14-Feb-17 | Last updated 15-Oct-21
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , , , , ,
More quotes by Goethe, Johann von

To spend too much time in studies is sloth; to use them too much for ornament, is affectation; to make judgment wholly by their rules, is the humor of a scholar. They perfect nature, and are perfected by experience: for natural abilities are like natural plants, that need pruning, by study; and studies themselves, do give forth directions too much at large, except they be bounded in by experience.

Francis Bacon (1561-1626) English philosopher, scientist, author, statesman
“Of Studies,” Essays, No. 50 (1625)
    (Source)
 
Added on 22-Sep-16 | Last updated 25-Mar-22
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , ,
More quotes by Bacon, Francis

Hide not your Talents, they for Use were made.
What’s a Sun-Dial in the Shade?

franklin-sundial-in-the-shade-wist_info-quote

Benjamin Franklin (1706-1790) American statesman, scientist, philosopher
Poor Richard’s Almanack (Oct 1750)
 
Added on 14-Sep-16 | Last updated 14-Sep-16
Link to this post | No comments
Topics: , , ,
More quotes by Franklin, Benjamin

It is a very rare thing for a man of talent to succeed by his talent.

Joseph Roux
Joseph Roux (1834-1886) French Catholic priest
Meditations of a Parish Priest: Thoughts, Part 4, #88 (1886)
    (Source)
 
Added on 4-Apr-16 | Last updated 4-Apr-16
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , ,
More quotes by Roux, Joseph

Cleverness is a gift, kindness is a choice. Gifts are easy — they’re given after all. Choices can be hard. You can seduce yourself with your gifts if you’re not careful, and if you do, it’ll probably be to the detriment of your choices.

Jeff Bezos (b. 1964) American business magnate, entrepreneur, investor
Commencement Speech, Princeton University (2010)
    (Source)
 
Added on 19-Aug-14 | Last updated 19-Aug-14
Link to this post | No comments
Topics: , , ,
More quotes by Bezos, Jeff

The artist is nothing without the gift, but the gift is nothing without work.

Emile Zola (1840-1902) French author, journalist
(Attributed)
 
Added on 8-Jul-14 | Last updated 8-Jul-14
Link to this post | No comments
Topics: , , , ,
More quotes by Zola, Emile

There’s not a living human being who doesn’t need luck. You need luck every time you give a concert. You worry about weather and transportation. Trains and planes are sometimes late; taxis have been known to break down. Then, at the hall, you worry that a string might snap or the lights fail, or that a page-turner might flip over two pages at once.

Jascha Heifetz (1901-1987) Lithuanian-American violinist
(Unsourced)
 
Added on 6-Jan-14 | Last updated 6-Jan-14
Link to this post | No comments
Topics: , , ,
More quotes by Heifetz, Jascha

Riches are a trust. …
Power is a trust. …
Talents are a trust too; that is the condition of their increase. They must be put out to use, or they will ruin the steward.

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) American essayist, lecturer, poet
Journal (21 Jul 1831)
 
Added on 7-Nov-13 | Last updated 19-Feb-22
Link to this post | No comments
Topics: , , , , ,
More quotes by Emerson, Ralph Waldo

When you write easily, you always think you have more talent than you really do.

Joseph Joubert (1754-1824) French moralist
Pensées (1838) [ed. Auster (1983)]
 
Added on 16-Sep-13 | Last updated 13-May-16
Link to this post | No comments
Topics: , , , , ,
More quotes by Joubert, Joseph

He who can, does. He who cannot, teaches.

George Bernard Shaw (1856-1950) British playwright and critic
Man and Superman, “Maxims for Revolutionists,” “Education” (1903)
    (Source)
 
Added on 19-Sep-08 | Last updated 11-Aug-17
Link to this post | No comments
Topics: , , , , ,
More quotes by Shaw, George Bernard

Nobody cares if you can’t dance well. Just get up and dance.

Dave Barry (b. 1947) American humorist
“25 Things I Have Learned In 50 Years,” #25 (1997)
 
Added on 1-Feb-04 | Last updated 20-Oct-14
Link to this post | No comments
Topics: , , , , , , , , ,
More quotes by Barry, Dave

Everyone has talent. What is rare is the courage to follow the talent to the dark place where it leads.

Eric Jong
Erica Jong (b. 1942) American writer, poet
“The Artist as Housewife,” The First Ms. Reader, ed. Francine Kragbrun (1972)
 
Added on 1-Feb-04 | Last updated 3-Oct-16
Link to this post | No comments
Topics: , , , , ,
More quotes by Jong, Erica